Blended learning og studenter peer-review

Københavns Universitet
278 views
27. maj 2015 feedback
Professor MSO Lisbeth Høier Olsen underviser i Veterinær Farmakologi og Toksikologi for ca. 200 bachelorstuderende. Undervisningen er organiseret som blended learning. Kurset er opdelt i seks moduler. Efter hvert modul er der obligatoriske aflevering af en multiple choice questions og en skriftlig gruppeopgave (50 grupper med fire studerende i hver). De studerende gennemfører efterfølgende et obligatorisk peer-review af en anden gruppes opgaver, som også afleveres på Absalon, således at alle grupper modtager et studenter-peer-review af deres opgave. Som afslutning på modulet er der en diskussionsforelæsning med gennemgang af en af gruppernes opgavebesvarelse og tilhørende peer-review. De studerende har også mulighed for at stille spørgsmål til underviseren via Socrative. ”Alle 50 grupper afleverede opgaver og gennemførte peer-review efter 1 modul, så de studerende virker umiddelbart motiverede og positive.”