Coachingforedrag v/ Susanne Ploug Sørensen 9. april 2015

Naturvidenskab
327 views
Selvet som fokus i coaching – set ud fra Søren Kierkegaard