Feedback er et vigtigt læringsredskab

Københavns Universitet
368 views
27. maj 2015 feedback
Jan Halborg Jensen underviser i Fysisk kemi for biokemikere på bachelorniveau. Før hver forelæsning producerer Jan fire til syv mindre videoforelæsninger, som de studerende skal se som en del af deres forberedelse. Hver video indeholder et til to spørgsmål, som de studerende får svar på med det samme. Efterfølgende skal studerende tage en online-quiz på Absalon om indholdet i videoerne. De får at vide om de har svaret rigtigt eller forkert med det samme, og de skal blive ved indtil de har besvaret alle spørgsmål rigtigt. Videoer såvel som quiz i Absalon er obligatoriske, og Jan kontakter studerende, som ikke har gennemført quizzen. I forelæsningstimerne forelæser Jan ikke, men stiller i stedet spørgsmål, som de studerende diskuterer og stemmer om på platformen socrative.com. De studerende får med det samme at vide om de har svaret rigtigt eller forkert. ”Feedback er nok et af de vigtigste læringsværktøjer, men for at være effektiv skal feedbacken komme umiddelbart efter den studerende har svaret. Det er nu praktisk muligt med it-understøttelsen.”