Have- og parkingeniør på Skovskolen, Københavns Universitet

Naturvidenskab
119 views
Have- og parkingeniør er en fireårig professionsbachelor, hvor du lærer at udvikle og forvalte fremtidens bynatur og grønne områder.
Julie og Lisa kom i job straks efter endt uddannelse. Hør dem fortælle om uddannelsens tætte tilknytning til erhvervet og om, hvorfor deres kompetencer gjorde dem attraktive for arbejdsmarkedet. Hør også en leder fra erhvervet fortælle om behovet for de kvalifikationer, have- og parkingeniørerne har.