Vælgermøde: Hvad vil politikerne med universiteterne?

16. juni 2015 14:51
Universiteterne har fyldt meget på Folketingets dagsorden den seneste valgperiode: fremdriftsreform, dimensionering af uddannelser, SU-reform, debat om forskningsfrihed, om medbestemmelse, om detailregulering og meget andet.

Det Humanistiske Fakultet inviterer alle interesserede til paneldebat om uddannelser og forskning med repræsentanter fra alle partierne.

Bertel Haarder: "Beskæftigelsesprognoserne er desværre alt for rigtige. Det var jo rigtigt, at vi skulle uddanne flere ingeniører."

Rosa Lund: "Vi er en generation, der har fået at vide, at det eneste rigtige er at gå på universitetet. Vi er først nu begyndt at tale om erhvervsuddannelserne."

Ida Auken: "Taxametersystemet skal vi kigge nærmere på, men ikke udtænke et helt nyt system."

Simon Emil Ammitzbøll: "Det er erhvervserfaringen, der er afgørende, ikke karaktererne på studiet."

Simon Emil Ammitzbøll: "Dimensioneringen er et symptom på et system, der grundlæggende er dysfunktionelt."

Bertel Haarder: "De studerende og universiteterne skal selv have lov til at administrere. Og de skal også selv sørge for at gøre noget ved de for lange studietider."

Rosa Lund: "Præmissen er helt forkert. Det handler ikke om at få de studerende ud hurtigst muligt."

Institutleder Maja Horst: "Vi skal tage ansvar, men når vi prøver, løber vi panden mod en masse regler."

Velkommen til valgdebat på Det Humanistiske Fakultet! I panelet sidder
Jeppe Bruus (S), Ida Auken (R), Lars Barfoed (K), Sisse Marie Welling (SF), Simon Emil Ammitzbøll (LA), Peter Skaarup (DF), Bertel Haarder (V), Rosa L und (Enh.) og Nilas Bay Foged (Alt.) Ordstyrer er dekan Ulf Hedetoft.