Theory of the Gimmick og Political Islam

20. november 2015 10:41

Festforelæsninger: Theory of the Gimmick og Political Islam

Fredag d. 20. november udnævnes professor Sianne Ngai (University of Stanford) og professor Gilles Kepel (Sciences Po, Paris) til humanitiske æresdoktorer ved Københavns Universitets årsfest.

Dagen før kan du opleve de to professorer forelæse på Det Humanistiske Fakultet:

Sianne Ngai: Theory of the Gimmick

Gilles Kepel: Political Islam

Alle er velkomne - forelæsningerne efterfølges af en reception på balkonen i kantinen.

Program

Professor Gilles Kepel er født i 1955 og er i dag professor ved L'Institut d'études politiques de Paris (Sciences Po). Hans forskning integrerer filosofi, religionshistorie, samfundsvidenskab og filologi i studiet af politisk islam:

-Gilles Kepels forskning markerer et nybrud både i forståelsen af islam, men også i belysningen af nogle af tidens største aktuelle samfundsudfordringer. Fra kriser og krige i Mellemøsten over forholdet mellem Vesten og islam – til unge muslimers forhold til de samfund, de vokser op i, siger Jørn Boisen, institutleder ved Engerom, om Kepel.

Læs mere om Gilles...