The Climb- Arrival at the worksite

Naturvidenskab
360 views

Ankomst til arbejdsstedet og forberedelse før opstigning, herunder risikovurdering og eftersyn af udstyr.