The Climb- Arrival at the worksite

Naturvidenskab
103 views

Ankomst til arbejdsstedet og forberedelse før opstigning, herunder risikovurdering og eftersyn af udstyr.