Den gode uddannelse - hvad er god uddannelse?

Københavns Universitet
693 views
I efteråret 2010 startede Københavns Universitet en stor uddannelsessatsning på tværs af alle universitetets fakulteter. Vi har i den forbindelse spurgt tre af universitetets prodekaner om, hvad de mener om den fælles uddannelsessatsning "Den gode uddannelse", og i denne video spørger vi, hvad de de mener en god uddannelse består af.