Den gode uddannelse - Midtvejskonference

Københavns Universitet
709 views
Kvalitetsudviklingsprojektet Den gode uddannelse blev lanceret på KU i efteråret 2010 som led i en større samlet satsning på uddannelse. I februar 2011 gik Den gode uddannelse ind i sin afgørende fase med igangsættelsen af 66 forsøgsprojekter.

Den 21. september 2011 var mange arbejdsgrupper bag projekterne klar til at dele deres opsamlede viden og erfaringer, og præsenterede status for deres arbejde ved en postersession i universitetets festsal på Frue Plads. I videoen kan du se interviews med deltagere og høre om deres egne projekter.

Læs mere om projektet Den gode uddannelse på:
http://uddannelsessatsning.ku.dk/

KU ansatte og studerende kan desuden læse mere på det fælles intranet KUnet:
https://intranet.ku.dk/nyheder/TemaDengodeuddannelse/Sider/TemaUddannelsessatsning.aspx