Hvad kan vi lære af Coronakrisen? Forskningsbevillinger fra KU SAMF

Samfundsvidenskab
358 views
Hvad kan vi lære af Coronakrisen? Det har KUs Samfundsvidenskabelige Fakultet bevilliget midler til at en række forskningsprojekter kan undersøge. De skal bl.a. kigge på, hvad det gør ved os at holde afstand og hvordan særlige grupper bliver påvirket af krisen. Men det er blot begyndelsen, siger dekan Mikkel Vedby Rasmussen.