Webinar om Corona og de danske Virksomheder - 4 privatretlige perspektiver

Jura
556 views
5. maj 2020
Den 4. maj 2020 afholdt Det Juridiske Fakultet et offentligt webinar med en række forskere. Inden for deres forskningsfelt gav forskerne deres perspektiv på de konsekvenser, som COVID-19 giver de danske virksomheder.

Forskerne var: Linda Nielsen, professor i globaliseringsret, Vibe Garf Ulfbeck, professor i erstatningsret, sø og transportret, Jesper Lau Hansen, professor i kapitalmarkedsret (børsret og selskabsret) og Ole Hansen, professor i formueret, kontraktret, bygningsret.