Kristian Lauta - Welcome.mp4

Jura
534 views
23. juni 2020
Velkomst til de internationale studerende på Det Juridiske Fakultet 2020, ved prodekan Kristian Cedervall Lauta