Velkomst til KA på jura.mp4

Jura
398 views
Prodekan for uddannelse Kristian Cedervall Lauta byder velkommen til de nye kandidatstuderende i jura på det Juridiske Fakultet.