GPS på danske kongeørne

Statens Naturhistoriske Museum
138 views
Kongeørneunger fra Nordjylland får sat GPS-sendere på ryggen. Senderne skal afsløre ørneungernes færden, når de forlader reden, og hvordan fuglene benytter det danske landskab. Siden 1998, hvor kongeørnen begyndte at yngle i Danmark, har kun tre par etableret sig, og nu vil forskere undersøge hvorfor, samt gøre det muligt for befolkningen at følge med i ørnenes liv.