Forskningscenter CME.mp4

Bliv studerende
450 views
2. juni 2021
Professor Jesper Lau Hansen fortæller om Det Juridiske Fakultets forskningsmiljøer og de forskellige forskningscentre: Hvad er de, hvad kan de og hvilken betydning har de for de studerende.