Copenhagen Summer University

Sæt dit arbejdsliv i perspektiv! / Put your working life in perspective!

I en travl hverdag med løbende krav til forandringer er der ofte for lidt tid til fornyelse, udvikling og refleksion. Copenhagen Summer University tilfører en forskningsbaseret vinkel på din professionelle praksis gennem en række faglige kurser.

På denne temasider kan du se videoer med kursusdeltagere og kursusledere fra Copenhagen Summer University.

Læs mere på: http://copenhagensummeruniversity.ku.dk/

In English:

In a busy working environment with a constant demand for change there is hardly time for daily reflection and generation of new ideas. Copenhagen Summer University provides a research based angle to your professional practice by offering a number of highly profiled courses.

On this page you can see videos from Copenhagen Summer University - a few of which are in English.

Read more on: http://copenhagensummeruniversity.ku.dk/en

Copenhagen Summer University

Om at undervise på Copenhagen Summer University

666 visninger 30. januar 2015

Interview med professor Peter Dahler-Larsen om at undervise på Copenhagen Summer University. Link...

Copenhagen Summer University

Big Data Analysis - tools and methods

742 visninger 16. september 2016

A five-day summer course for working professionals. The course will bring you in the forefront of...

Copenhagen Summer University

Kvalitativ Metode: Tendenser, teori og praksis

528 visninger 19. september 2016

5-dages kursus om den kvalitative metode. Kvalitativ metode er i hastig udvikling og meget...

Copenhagen Summer University

Quality by Design (QbD) in Pharmaceutical Development

837 visninger 16. september 2016

A five day executive course on Quality by Design (QbD). QbD is at the very heart of modern...

Copenhagen Summer University

Adfærdsøkonomi og Psykologiske Valg

790 visninger 23. september 2015

Link til kursusbeskrivelsen:...

Copenhagen Summer University

Personalised Medicine - the future treatment paradigm

624 visninger 23. september 2015

Link to the course description:...

Copenhagen Summer University

Sommerkursus i Konkurrencestaten som den nye Velfærdsstat?

474 visninger 23. september 2015

Et 5-dages sommerkursus om velfærdsstatens fremtid på Copenhagen Summer University. Link til...

Copenhagen Summer University

CSU interview med Kristian Bredby

372 visninger 25. februar 2015

Copenhagen Summer University