Viden til fremtiden 7. maj 2019 - del 4

Samfundsvidenskab
360 views
Hvad forventer samfundet af de SAMF-studerende? v. uddannelses- og forskningspolitisk chef Wenche Marit Quist, DJØF

Studenterpanelet: Hvad vil tre SAMF-studerende med fremtidens samfund?
Bjørn Tølbøll, studerende på Økonomisk Institut
Christiane From, studerende på Institut for Statskundskab
Lucas Højbjerg, studerende på Institut for Antropologi

Seminaret 'Viden til fremtiden - hvad kan samfundet bruge samfundsvidenskaberne til?' blev afholdt 7. maj 2019 i forbindelse med professor Mikkel Vedby Rasmussens tiltrædelse som dekan på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.