Installation af FoCal detektoren på CERN (SoMe)

Niels Bohr Institutet
58 views

FoCal-H, en partikeldetektor til ALICE-eksperimentet ved CERN

PROJEKTER MED STUDERENDE: Studerende på Niels Bohr Institutet deltager i forskellige forskningsprojekter på fysikuddannelsen, og et af dem involverer High-Energy Heavy Ion (HEHI) gruppen på Niels Bohr Institutet, der er involveret i et internationalt eksperiment med udvikling af en partikeldetektor til ALICE eksperimentet ved CERN. De studerende tager del i design, konstruktion, test og optimering af detektoren sammen med forskerne.

FoCal detektoren

Detektoren består af to såkaldte kalorimetre, nemlig FoCal-E til måling af energi af elektromagnetiske partikler (elektroner og fotoner) og FoCal-H til måling af såkaldte hadroner. Mere om hadroner på WIKI her >>

FoCal-E og FoCal-H er placeret i forlængelse af hinanden, det vil sige, at partiklerne først detekteres i FoCal-E, og derefter i FoCal-H detektoren.

  • FoCal-E er et såkaldt sandwich-kalorimeter, og FoCal-H kalder vi et spagetti-kalorimenter.
  • FoCal-H detektoren bliver udviklet på Niels Bohr Institutet i samarbejde med samarbejdspartnere fra Bulgarien, Finland og Polen.

Den endelige detektor skal være færdig til installation i ALICE i 2028, hvor det skal anbringes i en forlæns retning, det vil sige nær strålerøret, hvor partikler strømmer ud ved små vinkler i forhold til den oprindelige partikelstråles retning. 

Test-beam på CERN

En del af den lange designfase af FoCal-H, som de studerende er involveret i, består i at kvalitetsteste prototypen.

Vi laver diverse prototyper, som skal forsikre os om, at vores idéer til design er gode i praksis. Vi har indtil nu lavet to prototyper, som er samlet på Niels Bohr Institutet og kørt til CERN for at blive testet.

  • De testfaciliteter som bruges til test af FoCal er acceleratorringene PS og SPS, som normalt fungerer som accelerator-input til LHC (Large Hadron Collider).
  • Test af FoCal-H prototypen på CERN foregår over en uge, hvor alle de involverede universiteter med deres tilknyttede studerende og forskere tager ned og tester opstillingen. 
Se hele Temasiden om FoCal detektoren  og videoer på NBI hjemmesiden