Regnvandshåndtering på Lynge Fælled

Naturvidenskab
804 views
Bio-LAR. Regnvandshåndtering på Lynge Fælled – Droneoverflyvning efter terrænarbejder.
I efteråret 2014 blev der etableret elementer til regnvandshåndtering på Lynge Fælled i Allerød Kommune. Elementerne har to funktioner: Dels mindsker de risikoen for oversvømmelse af nærliggende bygninger og reducerer antallet af spildevandsoverløb til den nærliggende Lynge Å. Dels skal området understøtte biodiversitet gennem en rigere flora og anlæggelse af en rentvandssø til padder. Umiddelbart efter anlægsarbejdet var det tydeligt at se, hvordan forskellige jordtyper præger området. I de følgende år, vil IGN i samarbejde med Allerød Kommune undersøge hvordan vegetationen udvikler sig og sammenholde det med fordelingen af jordtyper. Dronens flyverute er: Indløb fra by, trug med sten, tørbassin, udløb til renseanlæg (ikke synligt), rentvandssø, udløb til Lynge Å, overløb til Lynge Å, øvrige områder.