Digital humaniora 2015 "Digital humaniora – hvad er det?"

Humaniora
222 views
I år har vi valgt at fokusere på forskningsinfrastruktur - det er de digitale data og værktøjer som tilbydes. Brugen af DIGHUMLAB, som er den nationale forskningsinfrastruktur for humaniora, bliver præsenteret af en række forskere fra de forskellige temaer: "Digital humaniora – hvad er det? Forskningens behov for digital infrastruktur, med internettet som eksempel", Niels Brügger (Institut for Æstetik og Kommunikation – Medievidenskab, Aarhus Universitet)