Søren Enevoldsen, SNE Architects, Byens Gulv 2016.mp4

Naturvidenskab
330 views
8. februar 2016 byens gulv, landskabsarkitektur
Søren Enevoldsen er arkitekt og indehaver af tegnestuen SNE Architects. Tegnestuen har specialiseret sig i udvikling og design af multifunktionelle byrum, hvor aktivitet og leg eksisterer side om side med rum til ro og ophold. Sørens baggrund som skater har sat sit præg på tegnestuens projekter, og der er altid arbejdet meget med overflader, materialer og overgangene i byens gulv.