Forskellige reaktioner fra omverdenen – videointerview med Esther Fihl 2013

Humaniora
463 views
Interviewet er et ud af 15 korte interviewklip omhandlende kulturmødebegrebet og de problemer, som knytter sig til brugen af dette begreb i analysen af mødet mellem mennesker eller institutioner. Der er fokus på fiskerkastens samfund i nutidens Tranquebar, og hvorledes fiskerkastens interne fællesskab i en vis forstand udgør et alternativt rum i forhold til de statslige indiske myndigheder. Set fra fiskernes marginale position i det moderne indiske samfund er staten ikke just fraværende, men betragtes langt hen ad vejen som en fremmed instans, hvis politi og retssystem, man ikke nærer særlig stor tiltro til. Visse af de 15 interviewklip omhandler, hvad det vil sige at drive forskning i kultur og opnå svar, der er relevante i samtiden. - Tranquebar var fra 1620-1845 en dansk handelsstation i Indien.

Margit Pedersen har stået for idé og tilrettelæggelse i 2013 i forbindelse med forskningsprojektet Alternative Spaces ved Købehavns Universitet, hvor 7-8 forskere blev interviewet. Filmklippene med Esther Fihl er fra 2-6 minutter og relaterer sig tillige til diverse film-interviews med forskere tilknyttet Nationalmuseets Tranquebar Initiativet (2004-2016) under forskningsfaglig ledelse af professor Esther Fihl, leder af Center for Komparative Kulturstudier, ToRS, Københavns Universitet. Esther Fihl ©.