Herons formel i matematikhistorisk lys

Naturvidenskab
1.155 views
22. november 2016 foredrag, science
Herons formel for udregning af en trekants areal ud fra kendskab til dens sider har en lidt mærkelig rolle i matematikundervisningen på gymnasiet: Den er ikke en del af kernestoffet, og man finder sjældent beviser for den i lærebøgerne, men mange elever kender den fra folkeskolen eller har fundet den i en formelsamling og bruger den, når de løser opgaver.

Men formlen har dels et smukt bevis og dels en særdeles interessant historie, som fører os tilbage til Herons tid i det hellenistiske Alexandria. Samtidig peger den også på det filosofisk spændende fænomen, at et matematisk resultat godt kan blive genbevist flere gange.

Foredragsholder: Henrik Kragh Sørensen, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet