Sådan hjælper du studerende til bedre skriftlige opgaver - feedback

Københavns Universitet
551 views
Et redskab, som undervisere kan bruge til at give konstruktiv feedback på sproget i deres studerendes opgaver på tværs af fagområderne. Redskabet består af et feedbackskema og en video, som fortæller, hvordan man bruger skemaet.
Hent skemaet her: http://cip.ku.dk/toolbox/akademisk-skrivning/feedback_skema_dk_26_10_17.pdf/