Mads Bøllings præsentation ved ph.d.-forsvaret 12/9-2018, Del 2 af 2

Naturvidenskab
846 views

Mads Bølling forsvarede den 12. September 2018 sin ph.d. afhandling: Udeskole og børns trivsel. Et kvasi-eksperimentelt interventionsstudie af sammenhængen mellem ét års regelmæssig eksponering for udeskole og børns psykologiske trivsel, skolemotivation og sociale relationer.

Dette er Del 2 af 2.

Gå til Del 1 af 2.

Læs mere på http://teachout.ku.dk