Fra Big Bang til liv i universet

Niels Bohr Institutet
1.688 views
Foredragsrække: Temadag for gymnasie- og folkeskolelærere
Foredrag 7: Christine Hvidberg (lektor, Geofysik)

Vand og livsbetingelser på Mars og Jupiters måne Europa
Forekomst af flydende vand menes at være afgørende for at finde spor af liv udenfor Jorden. På Mars er der masser af spor af flydende vand og dramatiske klimaændringer gennem 5 mia. år. Under et km tykt isdække på Jupiters måne Europa findes et enormt hav, som op-varmes af tidekræfter fra Jupiter. Tilsyneladende er betingelserne for liv opfyldt, men efter årtiers søgning står vi stadig uden entydige spor. Er Jorden alligevel alene om at have liv?

Produceret af: The Compound for Niels Bohr Institutet, 2010
Varighed: 26:57 min.