Bedre sundhed i generationer

Sundhedsvidenskab
828 views
Siden slutningen af 90’erne har fødselskohorten Bedre Sundhed i Generationer fulgt næsten 96.000 børn fra fostertilværelsen til begyndelsen af voksenlivet. Kohorten giver forskerne mulighed for at analysere og undersøge hele livsforløb – fra fosterlivet, gennem barndom og teenageår til voksenlivet. Ideen er at undersøge, hvordan påvirkninger fra alt som miljø, kost, motion og uddannelse til gener påvirker helbredet.