Biokemi på Københavns Universitet

Naturvidenskab
202 views
To studerende fortæller om undervisning, studiemiljø og det faglige indhold på biokemiuddannelsen på SCIENCE, Københavns Universitet.