Problemarter Bjergrørhvene

Naturvidenskab
207 views
Beskrivelse af forvaltningsmetoder, som kan bekæmpe og mindske intensiteten af bjergrørhvene på naturarealer. Græsning og afbrænding præsenteres som to metoder til i praksis at forvalte bjergrørhvene