Udslæbning med wire

Naturvidenskab
66 views
Gennemgang af hvordan og hvornår både inden for produktion af træ og i naturforvaltningen, det er anvendeligt at bruge en traktor med wire til at slæbe kævler ud af bevoksninger eller trække træer og buske ud fra naturarealer, hvor der evt. ikke er mulighed for at køre maskiner ind.