Vandløbsrestaurering og regulering

Naturvidenskab
123 views
Vandløbsplanerne beskriver at vandløb skal leve op til nogle økologiske krav, dette kan gøres med vandløbsrestaurering. Det skal naturligvis ske efter reglerne om restaurering, ellers skal der gennemføres en regulering hvor regulativet ændres.