Vandløbsvedligeholdelse - Kommunens opgave.mp4

Naturvidenskab
127 views
Vedligeholdelse af vandløb er en del af kommunens opgavens i arbejdet med vandløb. I nogle vandløb bliver der skåret grøde med maskiner i andre med le ved manualt arbejde. Som Skov- og landskabsingeniør er du bindeled mellem lodsejere og det arbejde der skal udføres i vandløbene.