Vandløbsvedligeholdelse med Mejekurv.mp4

Naturvidenskab
172 views
Grødeskæring med mejekurv kan være en god prioritering til vandløb som er gravede kanaler, men det er ikke muligt at sortere i planter, så alt bliver klippet. Det er dog stadig muligt sikre at plantevæksten er overhængende ud over vandløbet.