Den Anden H.C. Ørsted: Kulturpersonlighed og Videnskabsformidler, Helge S. Kragh

Niels Bohr Institutet
106 views
16. november 2020 H.C. Ørsted, Niels Bohr Arkivet
Fysikprofessoren H.C. Ørsted var andet og meget mere end elektromagnetismens opdager. Selv uden denne skelsættende opdagelse ville han i en dansk sammenhæng have hørt til sin tidsalders mest markante kulturpersonligheder og uddannelsesmæssige reformatorer. Ikke blot bidrog han med originale tanker til tidens filosofiske, litterære og religiøse diskussioner, han var også dybt involveret i folkeoplysning og i bestræbelserne på at højne naturvidenskabens anseelse i både akademiske, folkelige og erhversmæssige sammenhænge.

Oprettelsen af Selskabet for Naturlærens Udbredelse i 1824, Polyteknisk Læreanstalt i 1829, og det Matematisk-Naturvidenskabelige Fakultet i 1850 taler deres eget sprog. Foredraget vil fokusere på nogle af disse måske mindre kendte aspekter af Ørsteds liv og virke, herunder hans litterære interesser og forholdet til H.C. Andersen.