Energien i universet er bevaret, men kan ændres fra én form til en anden - Jonathan P. F. Gammeltoft

Niels Bohr Institutet
403 views
1. juli 2021
Hvad er energi egentlig, hvor kommer den fra, og hvor bliver den af, når vi har omsat den?
Vi omsætter energi både direkte i vores egne biologiske processer, men også indirekte til at holde vores huse varme, til transport og i vores industri. Der omsættes energi i kemiske og biologiske processer og i kernereaktioner. Den måde, vi omsætter energi på i samfundet, har stor betydning for samfundsudviklingen.

Filmene er produceret af Move Copenhagen
For Børne- & Undervisningsministeriet i samarbejde med Astra* - Det Nationale Center for Naturvidenskab

Læs mere om Naturvidenskabens ABC her: https://astra.dk/om-naturvidenskabens-abc