Køn set gennem juridiske briller

Samfundsvidenskab
120 views
1. marts 2022 køn, kønsstudier, retskultur
Professor Hanne Petersen fra Centre for European and Comparative Legal Studies fortæller om de mange ændringer der er sket i vores samfund gennem det sidste århundrede indenfor køns- og retskultur og hvilken impact det har haft på både undervisning og forskning.