Introfilm om Ukraine-projekt (DK/UK)

Samfundsvidenskab
136 views

Video af Jes Brix Lauridsen, Brixter.