Hvordan hører vi sammen? Fridas fortælling

Samfundsvidenskab
122 views
Omkring 800.000 danskere lever med høretab. Selvom udfordringerne er mange, er der også løsninger til at skabe gode sociale rum og trivsel for personer med høretab. I denne film fra projektet ’Hvordan hører vi sammen?’ fortæller Frida om sine erfaringer med at være skoleelev i tætte fællesskaber og om gode løsninger. Kammerater og forstander giver også deres besyv med.

Filmen indgår sammen med Leos fortælling som erhvervsaktiv i en samlet film, ’Hvordan hører vi sammen’.

Forskningsprojektet bag filmene undersøger både barrierer, som skaber eksklusion af mennesker med høretab, og forhold og mekanismer, der kan fremme inklusion og skabe gode fællesskaber. Se gerne projektets hjemmeside og en kort artikel om projektet.