Hvordan hører vi sammen? Leos fortælling

Samfundsvidenskab
158 views
Omkring 800.000 danskere lever med høretab. Selvom udfordringerne er mange, er der også løsninger til at skabe gode sociale rum og trivsel for personer med høretab. I denne film fra projektet ’Hvordan hører vi sammen?’ fortæller Leo om sine erfaringer med at være erhvervsaktiv i tætte fællesskaber og om gode løsninger. Kolleger, leder og pårørende giver også deres besyv med.

Filmen indgår sammen med Fridas fortælling om sit skoleliv i en samlet film, ’Hvordan hører vi sammen’.

Forskningsprojektet bag filmene undersøger både barrierer, som skaber eksklusion af mennesker med høretab, og forhold og mekanismer, der kan fremme inklusion og skabe gode fællesskaber. Se gerne projektets hjemmeside og en kort artikel om projektet.