Vildt_Naturligt._Betyder_tarmflora_lige_saa_meget_som_gener.mp3

Sundhedsvidenskab
135 views
Betyder tarmflora lige så meget som gener? Værterne Johan Olsen og Vicky Knudsen interviewer lektor Morten Limborg om vores mikroorganismers betydning.