1814: "Skilsmissen – Dansk og norsk identitet efter bruddet 1814" ved Rasmus Glenthøj, post.doc., Institut for Historie, Syddansk Universitet

Københavns Universitet
681 views
Efter ufrivilligt at være blevet kastet ind i Napoleonskrigenes malmstrøm med Københavns Bombardement i 1807 blev Danmark og Norge efter stormagternes vilje skilt fra hinanden i 1814. Foredraget vil fortælle om hvordan skilsmissen påvirkede de to lande og forestillinger om at være dansk og norsk.