Forvaltningsperspektiver på vandløbsforvaltningen

Naturvidenskab
20 views
Gennemgang af forskellige perspektiver på vandløbsforvaltning i dialog med en vandløbsforvalter.