Omløbsstryg, genopretning af Kvak Mølle

Naturvidenskab
166 views
Gennemgang af forholdene ved Kvak Mølle og møllesø, hvor der er etableret omløbsstryg uden om søen for at tage hensyn til de naturinteresser, der var i søen og de kulturhistoriske interesser ved det gamle mølleanlæg.