Små miljøtiltag i reguleret vandløb

Naturvidenskab
194 views
En gennemgang af hvilke tiltag, man som forvalter kan gøre brug af i vandløb, som er meget reguleret, og hvor afledning af vand har høj prioritet.