Regulativets betydning i forvaltningen af åerne

Naturvidenskab
89 views
Regulativet for et vandløb har betydning for hvilken forvaltning der er mulig at foretage. Her gennemgås hvilken betydning regulativet har for vandløbsforvaltningen i Danmark i forhold til om afvejningen af interesser og hvilken slags vedligehold, der skal udføres.