The increasing amount of rainwater is a major problem in the cities.

Naturvidenskab
261 views
In this video, Jan Støvring from the Section for Landscape Architecture and planning is at Ærøvej in Frederiksberg. The road was redesigned in 2016, to handle the increased amounts of rainwater. A special type of asphalt has been laid that can absorb the rainwater quickly and store it under the pavement before it is slowly released to the sewer system. This helps to avoid the basements being flooded during cloudbursts.


Den øgende mængde regnvand er et stort problem i byerne.
I denne video er Jan Støvring fra Sektion for Landskabsarkitektur taget til Ærøvej på Frederiksberg. Vejen blev klimasikret i 2016, så den kan håndtere de øgede mængder regnvand. Man har lagt en speciel type asfalt, der kan opsuge regnvandet hurtigt og lagre det under belægningen inden det langsomt frigives til kloaksystemet. På den måde kan man undgå at kælderene bliver oversvømmet under skybrud.