Jan Thomsen, kvantefysiker

Niels Bohr Institutet
808 views
4. marts 2013
Ultra-præcise Atomure til kommunikation og navigation i rummet
Ved brug af moderne kvanteoptiske metoder er det muligt at anvende kolde atomer som ultra-præcise penduler i såkaldte atomure. Atomer nedkølet til meget lave temperaturer med laserlys og anbragt i optiske fælder danner basis for de mest præcise målinger, der nogensinde er foretaget i naturvidenskaben.

Idag kan vi definere sekundet med mere end 17 betydende ciffre, svarende til, at atomuret taber/vinder mindre end et sekund på 3 milliarder år. Udvikling af denne type atomure er instrumenter for de kommende års teknologiske udvikling indenfor felter som kommunikation og navigation i rummet, samt mulig observation af gravitationsbølger, som blev forudsagt af Ensteins specielle relativitetsteori, der publiceredes allerede i 1905.